Академічна доброчесність

У  ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»  запроваджено політику академічної доброчесності, яка забезпечена нормативно-правовими та регламентуючими документами, офіційними рекомендаціями, наказами та розпорядженнями. В коледжі проводяться соціологічні опитування та дослідження. Також надані корисні ресурси з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату.
Моральні принципи та правила етичної поведінки  коледжанської громади базуються на:
Кодексі честі, що стосується студентів, викладачів та інших учасників освітнього процесу;
Положенні про запобігання академічному плагіату усіх наукових (дисертації, монографії, статті, тези конференцій), методичних (підручники, посібники тощо) та навчальних робіт (дипломних, курсових, рефератів тощо) з використання системи Unicheck.