Бухгалтерська служба

«Не треба ганятися за грошима – треба йти їм назустріч»
Арістотель Онассіс

Бухгалтерська служба

У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника  коледжу, а також Положенням про бухгалтерську службу.

Головними завданнями фінансово-господарського підрозділу є забезпечення централізованого прозорого планування бюджету коледжу, звітність щодо його виконання, запровадження системи прозорого моніторингу розподілу та використання фінансових ресурсів, забезпечення регулярного зовнішнього і внутрішнього аудиту, оприлюднення його результатів, вжиття необхідних заходів до наповнення бюджету коледжу. На базі фінансово-господарського підрозділу створено навчально-виробничу лабораторію «Навчальна бухгалтерія».

Колектив бухгалтерської служби, в якому працюють професіонали, віддані своїй справі, очолює головний бухгалтер ПАНАСЮК Тетяна Володимирівна.

Основними завданнями бухгалтерської служби є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності коледжу та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Бухгалтерська служба є самостійним структурним підрозділом ВСП “Немішаївський фаховий коледж  НУБІП України”, що забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності, реалізацію в коледжі фінансової та податкової політики