Циклова комісія ветеринарних дисциплін

Склад циклової комісії

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Ветеринарна медицина» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії Овчарук Ніна Петрівна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, кандидат ветеринарних наук;

Дмитрук Денис Олександрович – т. в. о. завідувача навчально-виробничої лабораторії «Тваринництво», викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”;

Данильчук Дмитро Юрійович – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”;

Колесник Валентина Миколаївна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, «Відмінник освіти та науки України», «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України»;

Коваль Леонід Борисович – в.о завідувача лабораторії «Зооцентр»;

Ландаренко Людмила Сергіївна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії”;

Овчарук Василь Михайлович – завідувач відділення, викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, кандидат ветеринарних наук;

Пташник Ганна Олексіївна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії”;

Ремизовська Галина Григорівна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії”;

Слободчик Валентина Семенівна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач;

Шевчук Олена Євменівна – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України»;

Шинкарук Михайло Степанович – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України»;

Шупик Олександр Васильович – викладач, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, кандидат ветеринарних наук.

ck_vet (5)
ck_vet (6)
ck_vet (7)
ck_vet (16)

Головне завдання циклової комісії – розкриття потенційних можливостей і здібностей студентів, їх підготовка до професійної діяльності та формування професійної направленості.

Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і освітньо-професійних програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків;

Розробляє:

  • комплекси навчально – методичного забезпечення дисциплін;
  • впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
  • методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;

впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю; методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

проводить керівництво дослідницькою та науковою роботою;

організовує та проводить науково-практичні конференцій, олімпіади, конкурси  тощо.

Основні  завдання над якими працює циклова комісія ветеринарних дисциплін:

  • впровадження у навчально-виховний процес сучасних технологій, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
  • втілення в життя принципу “зв’язок теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві;
  • формування особистісних компетенцій майбутнього фахового молодшого бакалавра з  ветеринарної медицини.
ck_vet (1)
ck_vet (2)
ck_vet (3)
ck_vet (4)