Графік
освітнього процесу

Графік атестації здобувачів фахової передвищої освіти відділення “Аграрний бізнес” освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023-2024 н.р.(А)

Графік атестації здобувачів фахової передвищої освіти відділення “Аграрний бізнес” освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023-2024 н.р.(ЕФС)

Графік іспитів у весняному сесместрі для здобувачів освіти відділення “Аграрний бізнес” освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023-2024 н.р.