Графік
освітнього процесу

Графік атестації здобувачів фахової передвищої освіти відділення “Ветеринарна медицина” освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023-2024 н.р.

Графік іспитів у весняному сесместрі для здобувачів освіти відділення “Ветеринарна медицина” освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023-2024 н.р.