На відділенні «Ветеринарна медицина» пройшла Атестація здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр з ветеринарної медицини.
Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією. Голова ДКК – Шевчук Віктор Миколайович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології НУБіП України.
Метою державної Атестації студентів є визначення фактичної відповідності їх підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
До державних іспитів допущено 68 студентів ІV курсу відділення “Ветеринарна медицина”, які виконали навчальний план, а також пройшли виробничу практику. Всі студенти з’явились на державні іспити.
Державні кваліфікаційні випробування проводились у формі письмового контролю знань та усної співбесіди. Іспити показали, що колектив викладачів відділення “Ветеринарна медицина” ВСП “Немішаївський фаховий коледж НУБіП україни” проводить значну багатогранну роботу з підготовки фахових молодших бакалаврів з ветеринарної медицини.
Випускники відділення “Ветеринарна медицина” ВСП “Немішаївський фаховий коледж НУБіП україни” зможуть працювати фельдшерами ветеринарної медицини або продовжувати навчання за ОС “Магістр”.
Від усього серця бажаємо нашим випускникам мирного неба та Божої благодаті. Хай легким буде для вас шлях самостійного життя, завжди поруч будуть вірні друзі та мудрі наставники, високих професійних досягнень в мирній Україні. В добру путь, дорогі наші випускники!
Відділення «Ветеринарна медицина»