Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Склад циклової комісії

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Електрифікація та відновлювана енергетика» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії  Щерба Антоніна Олександрівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Донська Людмила Василівна  т. в. о. завідувача «Електрифікація та автоматизація с/г», завідувач заочно-дистанційного відділення, викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Бабенко Леонід Петрович  викладач, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Бернацький Микола Павлович – викладач, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Брагіда Михайло Васильович  викладач, кандидат технічних наук, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Борщ Григорій Михайлович  викладач, кандидат технічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Ковтун Петро Михайлович  викладач, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії»;

Самойленко Петро Григорович  викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Тищенко Василь Валентинович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Тімофєєв Владислав Олександрович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Ярош Любов Василівна  викладач, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст ІІ категорії».

Викладачі циклової комісії дисциплін постійно займаються навчальною, організаційною, виховною та методичною роботою, працюють над підвищенням свого професійного рівня, реалізацією Державних освітніх стандартів і впровадженням у навчальний процес новітніх педагогічних та комп’ютерних технологій,   розробкою та втіленням в навчальний процес тестового контролю знань, удосконаленням бази практичного навчання, забезпеченням самостійної роботи студентів, підвищенням власного рівня викладання дисциплін та над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін.

ck_elek (1)
ck_elek (2)
ck_elek (3)
ck_elek (4)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  • забезпечення виконання навчальних планів і освітньо-професійних програм дисциплін;
  • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
  • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної та технологічної практик, курсового проектування;
  • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
  • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
  • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв’язок з ними.

Високий рівень теоретичної підготовки майбутніх фахівців у поєднанні з широтою практичних навиків і умінь, їх здатністю і готовністю до спеціалізації гарантують конкурентоспроможність випускників циклової комісії на ринку праці.

На даний час циклова комісія готує спеціалістів, керівників і виконавців технологічних операцій по монтажу та налагодженню, експлуатації електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.

ck_el (1)
ck_el (2)
ck_el (4)
ck_el (3)