Офіційні документи

ВСП  «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації НУБіП України здійснює у відповідь на інформаційний запит *.

Поштова адреса для подання інформаційного запиту: 07854, вул. Технікумівська 4, смт. Немішаєво, Бучанський р-н, Київська обл., (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Тел. (04577) 41-1-55 (приймальна директора)

Електронна пошта: nat_college@nubip.edu.ua 

* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Коледж як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Шановні абітурієнти та учасники освітнього процесу!

З метою підвищення рівня поінформованості зосереджуємо вашу увагу на проведенні юридичним відділом коледжу роз’яснювальної роботи та поширення інформаційних матеріалів щодо запобіганню та виявлення корупції під час вступної кампанії до ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України».

На засадах довіри і співпраці громадяни України можуть повідомити про будь-які факти із зазначеної проблематики до юридичного відділу колежу, кабінет № 105 – голові комісії з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії – Дець Ірині телефон (095)-654 46 95 та за посиланням на електронну скриньку irina.detz@ukr.net

Порядок роботи комісії з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії до ВСП “Немішаївський фаховий коледж НУБіП України”

Офіційні документи

Положення про ВСП “Немішаївський фаховий коледж”НУБіП України»

Положення освітньої діяльності

Відомості щодо здійснення навчальної діяльності в сфері вищої освіти

Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за індивідуальним навчальним планом студентів ВСП “Немішаївський  фаховий коледж НУБіП України “

Положення про підготовчі курси у ВСП “Немішаївський  фаховий коледж НУБіП України”

Положення про організацію  освітнього процесу

Положення про проведення практики студентів ВСП “Немішаївський  фаховий коледж НУБіП України “

Положення про студентське самоврядування

АРХІВ

Положення про перевід студентів на місця навчання за держамним замовленням від 12.02.2021

Положення про екзамени та заліки від 12.02.2021

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці від 12.02.2021

Положення про дистанійне навчання від 12.02.2021

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів від 12.02.2021

Порядок надання пільг та проживання окремих категорій студентів в студентських гуртожитках від 12.02.2021

Положення про призначення та виплату соціальної стипендії від 12.02.2021

Положення про рейтинг педагогічних працівників від 12.02.2021

Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за індивідуальним навчальним планом студентів від 12.02.2021

Положення про адміністративну раду від 12.02.2021

Положення про академічну мобільність від 12.02.2021

Положення про державну підсумкову атестацію від 12.02.2021

Положення про екзаменаційну комісію від 12.02.2021

Положення про педагогічну раду від 12.02.2021

Положення про самостійну роботу студентів від 12.02.2021

Положення про академічну доброчесність від 12.02.2021

Положення про ВСП “Немішаївський фаховий коледж НУБіП України” від 15.10.2020

Положення про організацію освітнього процесу від 09.02.2018

Положення про практичне навчання студентів від 10.02.2018

Сертифікати про акредитацію

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

Програма ЗНО з української мови

Громадське обговорення

Про навчальні плани і освітні програми підготовки

Освітньо-професійні програми 

Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (із змінами, внесеними згідно із Законом №2352-ІХ від 01.07.2022 р.)

 НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Графік освітнього процесу на весняний семестр 2022-2023 навчального року

Про проведення відкритих заннять у весняному семестрі 2022-2023 навчального року

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 р.

Алгоритм дій учасників освітнього процесу у разі надзвичайної ситуації

Про забезпечення функціювання і застосування української мови як державної мови, в освітній галузі

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної

Про забезпечення функціювання і застосування української мови як державної мови, в освітній галузі

Практична підготовка

Про організацію практичного навчання студентів у весняному семестрі 2022-2023 навчального року

Інструкція щодо роведення практики студентів у дистанційній формі від 19.04.21

Положення про проведення професійного конкурсу “Кращий за професією” від 01.09.18

Положення про атестацію робочих місць і паспортизацію лабораторій, кабінетів навчально-виробничого призначення від 10.02.18

Положення про відділ професійно-технічного навчання

Положення про практичне навчання студентів

Положення про підготовку з робітничих професій від 01.09.18