Дипломний проєкт є завершальним етапом теоретичної і практичної
підготовки фахових молодших бакалаврів. Він є логічним відображенням рівня теоретичних
знань і практичних навичок випускника в рамках обов’язкової та вибіркової
складових освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого
бакалавра, його здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця.
Наказом №05 від 12.01.24р. по ВСП ” Немішаївський фаховий коледж НУБІП України” для проведення атестації здобувачів освіти зі спеціальності 208 Агроінженерія була створена екзаменаційна комісія у складі:
Новицький А.В. – завідувач кафедри надійності техніки НУБІП України, голова екзаменаційної комісії;
Альохін В.І. – директор коледжу, заступник голови екзаменаційної комісії;
Дяченко П.І. – завідувач відділення член екзаменаційної комісії;
Ковальчук В.В. – викладач, член екзаменаційної комісії;
Панасенко В.С. – викладач, член екзаменаційної комісії;
Кочетова В.В. – секретар екзаменаційної комісії.
З 18.06.24р. по 21.06.24р. пройшов захист дипломних проєктів на відділенні “Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання” за спеціальністю 208 Агроінженерія.
Наші студенти, майбутні техніки-механіки, гідно представили свої розробки. Захист пройшов успішно.’
Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних проєктів! Щиро віримо у блискуче майбутнє наших випускників. Нехай диплом випускника коледжу залишиться для вас не просто документом про освіту, а й надійним провідником у професійній сфері та предметом гордості.
Дорогі випускники ідіть по життю легко, впевнено і красиво!