У житті кожного студента на фінішній прямій навчання наступає хвилюючий день, який, власне і стає підсумком всіх років, проведених в ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – день захисту дипломних проєктів.
20.02.2024 року відбувся захист дипломних проєктів студентів заочно-дистанційного відділення спеціальності 208 «Агроінженерія » освітньо професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”. На захисті були присутні голова екзаменаційної комісії Новицький Андрій Валентинович, заступник голови комісії директор коледжу Альохін Володимир Ілліч та члени комісії Савчук С.Ю., Смиковський С.М.
Захист дипломних проєктів пройшов вдало, і кожен студент творчо та на високому професійному рівні показав набуті в стінах нашого навчального закладу знання, уміння та навички.
Члени комісії залишилися задоволені відповідями випускників та відмітили високий рівень знань підготовки майбутніх спеціалістів. Наші випускники – це майбутнє покоління, яке буде відновлювати та піднімати економіку нашої рідної України!