На відділенні «Електрифікація та відновлювана енергетика» у студентів четвертого курсу розпочалася остання екзаменаційна сесія захистом курсових проєктів. Сьогодні студенти групи Е-42 захищали розроблені курсові проєкти з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування», виконані під керівництвом викладача відділення Самойленка Петра Григоровича. Курсовий проект – це самостійна розробка конкретної теми, що відображає здобуті студентом теоретичні знання та практичні навички, вміння працювати з літературою, аналізувати джерела, робити ґрунтовні та обґрунтовані висновки. Захист проєктів супроводжувався мультимедійними презентаціями та відповідями студентів на поставлені членами комісії питання.
Захист приймала комісія у складі викладачів відділення Самойленка П.Г., Ковтуна П.М. та Бернацького М.П. На захисті були присутні завідувачка відділенням Донська Людмила Василівна та заступник директора з навчально-виховної роботи Вергелес Олександр Петрович.
Студент групи Е-42 Владислав Десікевич