На відділенні Ветеринарна медицина відбувся захист курсових робіт.
У процесі захисту курсових робіт студенти продемонстрували свої наукові
здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, уміння
вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою
подальшого професійного становлення. Відповідаючи на запитання членів
комісії, студенти розкрили власне бачення щодо вирішення поставлених у
курсовій роботі завдань та досягнення мети. Здобувачі освіти показати,
наскільки вони готові до реальних професійних викликів.
Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт і бажаємо нових
здобутків!
Відділення «Ветеринарна медицина»