кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними умовами)

КАДРОВИЙ СКЛАД КОЛЕДЖУ
Освітній процес забезпечують 138 педагогічних працівників, з них штатних – 125, сумісників – 7, внутрішніх сумісників – 6, серед них:
• мають вищу освіту – 138;
• не мають педагогічної освіти – немає.
Якісний склад штатних педагогічних працівників становить:
• доктор наук – 1
• кандидати наук – 3
• педагогічні працівники з вищою кваліфікаційною категорією – 67 осіб;
• педагогічні працівники з першою кваліфікаційною категорією – 14 осіб;
• педагогічні працівники з другою кваліфікаційною категорією – 4 особи;
• педагогічні працівників з кваліфікаційною категорією спеціаліст – 23 особи;
З них мають педагогічне звання:
• «старший викладач» – 5 осіб;
• «викладач-методист» – 30 осіб;
• «учитель-методист» – 1 особа.
Мають почесні звання та відзнаки (осіб):
• Відмінник освіти України – 1 особа
• Відмінник аграрної освіти і науки України – 2 особи
• Звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 4 особи
• відомча відзнака «Подяка МОН України» – 6 осіб