Отримані теоретичні знання з дисципліни найкраще закріплюються при проведенні практичних та лабораторних робіт, особливо при наявності спеціалізованої лабораторії. Студенти відділення «Технології харчового виробництва» групи ХТ-21 на лабораторному занятті з дисципліни “Процеси і апарати” ознайомилася з основними процесами переробки молочної продукції під керівництвом викладача Цах Л.М. та завідуючої НВЛ “Технології молока та молочних продуктів” Деремед І.О.
З зацікавленістю студенти вивчили будову та роботу сепаратора та здійснили сепарування молока.
Загалом, практика як елемент освітнього процесу проводиться з метою набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва, оволодіння передовими методами технології та праці, а головне – закріплення і розширення знань студентів.