Навчально-виробничий підрозділ

«Праця – найкращий шлях до того, щоб любити життя»
Ронан Е.

Навчально-виробничий підрозділ – невід’ємна складова практичної підготовки

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці.

Практичне навчання студентів є невід’ємною складовою частиною освітньо – професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість підготовки випускника. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Досягається це шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання на базі навчально-виробничих лабораторій: «Тваринництво», «Зооцентр», «Рослинництво», «Машино-тракторний парк», «Колекційно-дослідне поле», «Квітникарство», Ветеринарна клініка «Vet Housе», «Бджільництво», «Рибництво», ставкове господарство, «Навчальна бухгалтерія», «Харчові технології», «Технології молока і молочних продуктів», «Трактори і автомобілі», «Альтернативні джерела енергії», майстерень – слюсарної, ремонтної, ковальської справи.

Саме в навчально-виробничих лабораторіях і майстернях студенти під керівництвом майстрів виробничого навчання удосконалюють свої практичні вміння, поглиблюють  теоретичні знання та формують  навички з обраної спеціальності.

Всі види робіт, передбачені програмами практик, забезпечують майстри виробничого навчання.

Величезний обсяг робіт проводиться в НВЛ «Тваринництво». Спільними зусиллями працівників коледжу в короткі терміни збудовано тваринницький модуль для утримання великої рогатої худоби, кормовий стіл; зимовий накопичувач,  прифермські загони для різних статево-вікових груп тварин. Значний обсяг робіт виконується на зерноскладі, на НВЛ «Зооцентр», «Колекційно-дослідне поле», на машино-тракторному парку, ставковому господарстві.

Для формування додаткової вартості молока і відходження від сировинного виробництва було створено навчально-виробничий підрозділ з переробки молока  і виготовлення крафтової молочної продукції: оснащено новий сироварний цех  та накриття біля нього. 

Колектив коледжу у постійному пошуку шляхів підвищення ефективності роботи, зміцнення матеріально-технічної бази, що є запорукою якісної теоретичної і практичної підготовки студентів та успішного виконання виробничих планів.

Чимало наших випускників залюбки залишаються працювати в коледжі,  зокрема випускники відділення «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» працюють на НВЛ «Тваринництво», випускник відділення «Аграрний бізнес» навчаються заочно в НУБіП України і працюють в агрономічній службі, студенти відділення “Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання” працюють в автотракторному парку і навчаються на відділенні «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання»

Наша молодь – це стратегічний ресурс країни і безпосередній потенціал для її подальшого поступу і розвитку.