Навчально-методичний підрозділ

Склад підрозділу

Білан Ольга Анатоліївна – завідувач навчально-методичного кабінету, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист. Обіймає посаду з 2011 р.  Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. Гоголя, викладач української мови і літератури, працює в коледжі з 2003 року. Високопрофесійний педагог, здібний організатор, володіє високою загальною і професійною культурою. 

Українець Надія Миколаївна – методист. Закінчила  Київський державний педагогічний інститут у 1989 р. та Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2018 р. за спеціальністю «Менеджмент управління освітніми закладами», у 2020 р.  – ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Експерт та тренер з проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.  З 2016р. є уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2022 р.), Орденом Святої великомучениці Варвари (2010 р.) та ін відзнаками.  

Панасенко Людмила Федорівна – секретар навчальної частини. Надзвичайно сумлінний працівник, чесна і порядна людина, привітна у спілкуванні з колегами, студентами.

Bilan (2) – копія
ukrainezh
панасенко

Навчально-методичний підрозділ коледжу забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу, удосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів.

У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується Законом  України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною доктриною розвитку освіти, нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства  освіти і науки України, розпорядженнями  НУБіП України, Положенням про «Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», рішеннями педагогічної ради коледжу та Положенням про навчально-методичний кабінет. Підпорядковується заступнику директору з навчально-методичної роботи.

Зміст діяльності навчально-методичного кабінету визначається методичною роботою, спрямованою на формування професійних та загальних компетентностей майбутніх фахівців.

Освітній процес забезпечують 130 педагогічних та науково-педагогічних працівників

З них :

 • пед. працівників 110 осіб;
 • штатних викладачів – 107 осіб;
 • сумісників – 3 особи.

Серед штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників мають:

 • кандидата наук – 13 осіб;
 • вчене звання доцент – 0 осіб;
 • педагогічне звання “Викладач-методист” – 30 осіб;
 • педагогічне звання “Старший викладач” – 8 осіб;              
 • вищу кваліфікаційну категорію – 68 осіб;
 • почесне звання “Відмінник  освіти України” –  2 осіб
 • почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – 1 особа;
 • почесне звання  “Відмінник аграрної освіти та науки” – 2 особи;
 • почесне звання “Заслужений працівник НУБіП України – 3 особи;
 • почесне звання “Заслужений викладач (педагогічний) НУБіП України ” – 7 осіб.

Серед викладачів вік до 35 років мають  11 осіб (10%),  до 50 років – 42 особи (39%), до 60 років –  28 осіб  (28%), старші 60 років – 24 особи (22 %).

Навчаються в аспірантурі за денною формою –  1  особа, за заочною формою –   2 особи.

У  коледжі запроваджена рейтингова оцінка роботи викладачів. На її основі визначається рейтинг відділень, що враховується при атестації педагогічних працівників та при поданні для відзначення нагородами.

Пріоритетним напрямом діяльності коледжу було і залишається  питання покращення якості  освіти, впровадження інноваційних технологій в усіх сферах,  урізноманітнення роботи відділень, структурних підрозділів, циклових комісій,  студентського самоврядування коледжу,  впровадження передових технологій.

Важливим завданням колективу є активна перебудова освітнього процесу відповідно до вимог воєнного стану, створення максимально сприятливих та безпечних умов навчання здобувачів освіти, з цією метою постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, продовжується активна робота щодо вдосконалення та поповнення  електронного   освітнього середовища.

Зусилля педагогічного колективу направлені на те, щоб кожен майбутній фахівець мав гідні умови для здобуття якісної освіти, був вільною, освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Колектив працює стабільно, удосконалюється професійно, плідно реалізує свої знання, уміння і навички педагогічної діяльності.

Володіючи потужним творчим потенціалом, колектив коледжу здійснює навчально-методичну роботу, оволодіває новими інформаційно-комунікаційними формами офлайн та онлайн навчання, постійно підвищує кваліфікацію.

Методична робота спонукає викладача до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє забезпеченню викладацького колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег.

За останні роки захистили  дисертації на здобуття наукового ступеня – кандидата наук –  Овчарук В.М., Овчарук Н.П., Кунєцова С.В.,  Санченко О.В., Вергелес О.П., Шупик О.В.

Викладачі є постійними учасниками фахових конкурсів різного рівня, зокрема, у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Педагогічний Оскар», організованому ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України отримали кращими визнано роботи:

І місце  у створенні електронних посібників за професійною спрямованістю: Овчарук В.М., Овчарук Н.П. – Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з дисципліни «Акушерство, гінекологія та  штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» (2020 р.);

ІІ місцеГородник К. В.,  Ніколаєнко А. І. Сучасний електронний навчально-методичний комплекс:  Інформатика. Інтерактивний навчально-методичний комплекс дисципліни,  – (2020 р.);

ІІІ місцеГрицак В. О. Сучасний навчально-методичний посібник:   Геометрія. Основи стереометрії. Мультимедійний навчальний посібник, (2021 р.).

Викладачі коледжу приймають активну участь у роботах міністерських експертних комісій, є членами робочих груп з розробки ОКХ та ОПП, методичних об’єднань, укладачами та рецензентами навчальних підручників, посібників, типових програм, патентів. За свою освітню діяльність коледж нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, Золотою медаллю.

У 2023 році коледж став переможцем та був відзначений золотою медаллю XIV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2023» у номінації «Трансформація професійної освіти в умовах воєнного стану та перспективні напрями її оновлення для розбудови повоєнної економіки».

 Наші викладачі є авторами посібниківз грифом МАПП України; посібників за рекомендацією Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України; навчальних підручників за рекомендацією кафедри НУБіП України.

Активно впроваджується практика проведення науково-методичних онлайн конференцій, проблемних семінарів, семінарів-практикумів. Питання якості навчання та конкурентоспроможності випускників є предметом постійного розгляду на педагогічних, методичних радах та об’єднаннях.

Незважаючи на реалії сьогодення всі педагогічні працівники коледжу продовжують вдосконалювати фахову майстерність шляхом участі у онлайн-семінарах, тренінгах, вебінарах. Загальна кількість заходів за 2022 рік – 433.

Пріоритетним завданням, визначеним МОН є гарантування безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу.

Попри складні умови та фінансові обмеження у коледжі проведено необхідні підготовчі роботи щодо забезпечення технічної готовності споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу, постійно проводяться роботи з облаштування прилеглої території, проведено ремонти в гуртожитках. Ретельно обстежено, відремонтовано та підготовлено 5 укриттів,  на 1000 осіб, з дотриманням усіх необхідних вимог – про це свідчать підписані акти ДСНС України.

nmp_6
nmp_7
nmp_8

Навчальний процес у коледжі організований з урахуванням сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій в системах управління та організації праці в умовах.

Важливим завданням колективу є активна перебудова освітнього процесу відповідно до вимог воєнного стану, створення максимально сприятливих та безпечних умов навчання здобувачів освіти, з цією метою постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, продовжується активна робота щодо вдосконалення та поповнення  електронного  навчального середовища

Незважаючи на всі виклики сьогодення, адміністрація коледжу та педагоги тримають наш освітній фронт, продовжують працювати у важких умовах війни, беручи на себе новий рівень відповідальності.