НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ "ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» :

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОС «Бакалавр»:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Першого бакалаврського рівня вищої освіти)