Наглядова
рада

Наглядова рада коледжу створена і діє на підставі ст. 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», наказу НУБіП України № 952 від 25.11.2020 року «Про Наглядові ради ВСП НУБіП України»

Наглядову раду утворено відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» для здійснення нагляду за управлінням майном коледжу, додержанням мети створення коледжу. 

Наглядова рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України». 

Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності коледжу. 

Голова Наглядової ради – Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор НУБіП України, академік НААН України.

Склад Наглядової ради:

Хоменко Микола Павлович – заступник директора з навчально-методичної роботи НМЦ вищої та фахової передвищої освіти;
Осипенко Жанна Жоржівна – заступник голови Київської обласної державної адміністрації;
Петрук Олександр Іванович – заступник Голови державної надзвичайної проти епізоотичної комісії при Бучанській райдержадміністрації;
Лавренюк Олександр Антонович – директор ДП «Клавдіївський лісгосп».