Наукові гуртки

Наукові гуртки
Науково-дослідна робота студентів є важливою й невід’ємною частиною діяльності ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України». Однією з форм її реалізації в коледжі є діяльність студентських наукових гуртків.
Науковий гурток – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.
У роботі з гуртківцями враховується специфіка спеціальностей та особливості освітнього процесу в коледжі.

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є:
• сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів освіти;
• формування у здобувачів освіти інтересу й потреби до наукової творчості;
• розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості та самодисципліни, свідомого відношення до навчання;
• поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентських наукових гуртків:
• забезпечення активної участі здобувачів освіти у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
• формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в професійній сфері і навичок роботи в наукових колективах;
• допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
• обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
• сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;
• виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів,
• використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних наукових завдань та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Науковий гурток "Дослідники ветеринарних проблем"

Вітаємо гурток «Дослідники ветеринарних проблем» – переможців І етапу ХІІІ «Фестивалю студентської науки – 2024» серед наукових гуртків Немішаївського фахового коледжу в рамках проведення ХІІІ «Фестивалю студентської науки – 2024»!
З метою розвитку студентської наукової та інноваційної діяльності в НУБіП України, залучення молоді до наукової роботи, участі в студентських наукових гуртках і з нагоди відзначення 126-річниці Університету та Дня науки у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» з 15 квітня по 07 травня 2024 року проведено І етап Фестивалю – конкурс на кращий науковий гурток серед юних науковців коледжу.
Найкращими заслужено визнано гурток під керівництвом Овчарук Ніни Петрівни «Дослідники ветеринарних проблем».
Вітаємо! Успішного подолання наукових вершин! Вагомих наукових досягнень!

02 травня 2024 року о 14.30 год. в аудиторії 104 навчального корпусу № 1 відбудеться І етап ХІІІ «Фестивалю студентської науки – 2024», з нагоди відзначення 126-річчя НУБіП України та Дня науки.

Порядок денний:

1. Огляд-презентація діяльності гуртків, що функціонують в коледжі.
2. Заслуховування доповідей-презентацій про діяльність та здобутки гуртківців за 2023-2024 навчальний рік.
Фестиваль студентської науки в Немішаївському фаховому коледжі – перший крок до наукової діяльності!
ЦЕ ЦІКАВО, ПІЗНАВАЛЬНО, КРЕАТИВНО!

                                                                                                                                                                    Організаційний комітет