Навчальні плани "Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання"

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» :

208 Агроінженерія

275 Транспортні технології 

ОС «Бакалавр»:

208 Агроінженерія (Першого бакалаврського рівня вищої освіти)