Освітньо-професійні програми, Навчальні плани

Навчальні плани підготовки фахівців 2020 року вступу.

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» :

ОС «Бакалавр»: