Освітньо-професійні програми, Навчальні плани

Навчальні плани підготовки фахівців 2021 року вступу

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» :

ОС «Бакалавр»: