29 березня викладач Немішаївського фахового коледжу Яніна Криворучко провела показове заняття з математики на тему «Конус, його елементи. Перерізи конуса» для студентів другого курсу відділення «Аграрний бізнес» групи ЕФС-21.
Для пробудження інтересу у студентів до навчання, ефективного засвоєння навчального матеріалу, розширення кругозору студентів та їх життєвих компетенцій викладач використовувала різноманітні сучасні хмарні технології: інтернет-сервіс мультимедійних вправ LearningApps, сервіс для створення хмаринок слів MentimeterWordwall – сервіс для проведення вікторин в режимі реального часу, YouTube – для перегляду роликів за темою заняття та завантаження створених студентами робіт.
Застосування онлайн-програми GeoGebra майже на всіх етапах заняття дозволило зробити заняття більш насиченим і продуктивним, активізувати пізнавальну діяльність студентів, підвищити наочність навчального матеріалу, моделювати геометричні тіла, скоротити час на побудову креслень до задач. На занятті наголошувалось на прикладному і практичному застосуванні даної теми. Увага була приділена підведенню підсумків заняття і рефлексії, адже ці етапи заняття виявляють готовність та спроможність студентів до самооцінки, самопізнання, аналізу своїх дій, мотивів і настрою.