12 квітня 2024 р. згідно графіка проведення показових занять викладач Висогурська Тетяна Іванівна провела показове заняття з хімії на тему “Органічні речовини та здоров’я людини” для здобувачів освіти першого курсу відділення “Електрифікація та відновлювальна енергетика ” групи Е-12.
Метою заняття було з’ясувати позитивний і негативний вплив органічних речовин на здоров’я людини; проаналізувати негативні впливи, запропонувати заходи, що їх обмежуватимуть; показати важливість хімії як науки у вирішуванні актуальних проблем, що постають перед охороною здоров’я та довкілля.
У ході проведення заняття викладачем було поєднано різні форми і методи роботи зі здобувачами освіти, зокрема бесіда, хімічний експеримент і спостереження, метод проблемних питань тощо.
Циклова комісія природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій