Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

«Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи,
наймогутніша, найвеличніша наука – математика
»
Ковалевська С.

Склад циклової комісії

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки та інформаційних технологій для студентів усіх спеціальностей коледжу – це згуртований колектив кваліфікованих викладачів, які не зупиняються на досягнутому, постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, спрямованих на підвищення якості знань та розвиток творчості студентів. 

Тетяна
Петрівна
ЛУКЕРЧЕНКО

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач, викладач-методист. “Відмінник освіти”.
Працює в коледжі з 1990 р.

Тетяна
Іванівна
ВИСОГУРСЬКА

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист.
Працює в коледжі з 2000 р.

Валентина
Олександрівна
ГРИЦАК

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, старший викладач, викладач-методист.
Працює в коледжі з 2005 р.

Яніна
Сергіївна
КРИВОРУЧКО

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, кандидат ф.-м. наук.
Працює в коледжі з 1995 р.

Катерина
Володимирівна
ГОРОДНИК

ВИКЛАДАЧ
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії “.
Працює в коледжі з 2014 р.

Алла
Іванівна
НІКОЛАЄНКО

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії “. 
Працює в коледжі з 2003 р.

Леся
Миколаївна
ШЕПЕЛЮК

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії “. 
Працює в коледжі з 2003 р.

Леонід
Вікторович
ЛІСОВСЬКИЙ

ВИКЛАДАЧ

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”.
Працює в коледжі з 2002 р.

Світлана
Василівна
КУЗНЄЦОВА

ВИКЛАДАЧ
Кандидат педагогічних наук, викладач-методист. Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”. Відмінник освіти “.
Працює в коледжі з 1989 р.

Тетяна
Владиславівна
ЧУЙКО

ВИКЛАДАЧ
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”. 
Працює в коледжі з 2023 р.

Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії   є:

  • Підвищення ефективності та якості занять як основної форми організації навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання;
  • формування ключових компетентностей та фахової компетентності в процесі вивчення природничо-математичних наук та інформаційних технологій;
  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • реалізація інформаційно-цифрової компетентності;
  • врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання;
  • перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та ІТ у своїй  роботі вміло поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного навчання. Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відеоконференцій Zoom та  Google Meet,  тестування  в режимі онлайн проводиться  з допомогою платформ «На Урок», «Всеосвіта», Google Form, TestPro. 

Доступ  студентів до матеріалів лекцій та  практичних завдань забезпечується з допомогою  розміщення викладачами матеріалів на  Google Classroom, Google Disk, DropBox. 

Викладачі і студенти активно беруть участь і перемагають у різноманітних конкурсах, вікторинах, олімпіадах. Зокрема, студентки відділення «Аграрний бізнес» Мирослава Понеділкова (гр.ФС-11) і Шевчук Марія (гр.А-11) отримали І призові місця у XVII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «НА УРОК» з математики, що проводилася весною 2023 року. Якісну підготовку до олімпіади провела  викладач Криворучко Я.С. 

Особливі відзнаки Національної академії педагогічних наук – Сертифікати доповідача – отримали викладачі Криворучко Я.С., Городник К. В. за участь у Чотирнадцятій міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти 2023”. 

Викладачі Городник К. В. та Грицак В.О. стали призерами конкурсу «Педагогічний ОСКАР -2021», Ніколаєнко А.І. – 2020 р. 

Викладачі циклової комісії важливу увагу приділяють безпечній роботі студентів в інтернет-просторі. постійно проводять показові заняття. 

Викладання точних наук спрямоване на:

·        розвиток особистості студента;

·        активізацію ролі самостійного навчання та самостійного засвоєння знань; 

·        надання змоги студентові осягнути внутрішню логіку дисципліни, що вивчається, у доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності і функціональності; 

·        формування загальнолюдської культури студентів за допомогою ідей і теоретичних узагальнень природничо-математичних дисциплін. 

Викладачі проводять заняття в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, лекційних аудиторіях із сучасним комп’ютерним забезпеченням.

№ п\пНазва лабораторії№ лабораторіїЗавідувач лабораторії
1.Лабораторія хімії249Шепелюк  Л.М.
2.Лабораторія комп’ютеризації
с.-г.  виробництва
257Ніколаєнко А.І.
3.Лабораторія інформатики260Городник К.В.
№ п\пНазва кабінету№ кабінетуЗавідувач кабінету
1.Кабінет фізики241, 244Шиненко М.В.
2.Кабінет фізики242, 245Лукерченко Т.П.
3.Кабінет  хімії246Висогурська Т.І.
4.Кабінет географії252Лісовський Л.В.
5.Кабінет математики254Грицак В.О.
6.Кабінет вищої математики255Криворучко Я.С.
7.Кабінет математики256Африканова А.Г.
mat_7
mat_8