Профспілка працівників коледжу

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Первинна профспілкова організація викладачів і співробітників ВСП  «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» об’єднує викладачів та співробітників коледжу. Вступ до профспілки проводиться на добровільних засадах без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігiйнi переконання.

Роботою профспілкової організації керує профспілковий комітет, що обирається вищим керівним органом коледжу – загальними зборами трудового колективу.

Основний напрямок роботи профкому і його комісій — представництво, здійснення і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів викладачів і співробітників коледжу – членів профспілки. У сфері уваги профкому питання заробітної плати, організації оздоровлення, дозвілля, побуту співробітників і членів їхніх родин, питання забезпечення здорових і безпечних умов праці.

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ КОЛЕДЖУ

Ганна
Анатоліївна
КРИВОНОС

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Юлія
Вікторівна ЛАТУШКО

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ 

Тетяна
Григорівна АТАМАНЧУК

СЕКРЕТАР ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Ніна
Петрівна
ОВЧАРУК

ВИКЛАДАЧ

Наталія
Євгенівна
БЕРЕНДА

ВИКЛАДАЧ

Наталія
Миколаївна КАРПЕНКО

ВИКЛАДАЧ 

Алла
Іванівна
НІКОЛАЄНКО

ВИКЛАДАЧ

Сергій
Васильович МАЙСТРЕНКО

ВИКЛАДАЧ

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОМІСІЇ ПРОФКОМУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА

Кривонос Г.А. , голова комісії

Атаманчук Т.Г., заступник

Хоменко О.М.

ІІ. СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

Латушко Ю.В., голова комісії

Майстренко С.В., заступник

Купраш Л.О.

Шинкарук М.С. 

ІІІ. КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА СПОРТИВНО- ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Овчарук Н.П., голова комісії

Карпенко Н.М., заступник

Шатохіна І.В.

Ландаренко Л.С. 

ІV. ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мельченко Н.І., голова комісії

Беренда Н.Є., заступник

Цах Л.М.

Мирончук В.М.

Грязнова І.В.