Профспілка студентів

ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ

У своїй діяльності ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ «НЕМІШАЇВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ» керується нормативними документами, а саме Конституцією України, Законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом професійної спілки агропромислового комплексу.

ДЛЯ ЧОГО ІСНУЄ ПРОФКОМ:

– профком на всіх рівнях представляє та захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти – членів профспілки;

– допомагає талановитим студентам, мотивує їх до активної участі у художній самодіяльності та спортивних гуртках і секціях;

– за погодженням з профкомом проводиться процес нарахування та виплати матеріальної допомоги та академічних стипендій;

– здійснює захист студентів пільгових категорій;

– у профкомі ви більше дізнаєтеся про свої права та навчитеся їх відстоювати;

– у профкомі ви маєте змогу отримати правову, соціально-інформаційну або будь-яку іншу підтримку;

– профком, у співпраці із адміністрацією коледжу, студентським самоврядуванням допомагає у фінансуванні та організації культурно-масової роботи, спортивних змагань та інших заходів, в яких може брати участь будь-який член профспілки.

– надає фінансову підтримку студентам.

Основне завдання профспілкового комітету – бути опорою для студентів, стояти на захисті прав та інтересів членів профспілки.

Метою діяльності профспілкової організації студентів є не лише захист соціально-побутових, соціально-юридичних прав та інтересів студентів, але і сприяння їх професійному і громадянському становленню. Кожна справа, акція, захід спрямовані на розвиток творчої, комунікативної молодої людини, студента лідера, майбутнього професіонала.

Головою первинної профспілкової організація студентів «Немішаївського фахового коледжу НУБіП України» є Деремед Інна Олегівна.

Електронна адреса deremedinna@ukr.net