Психологічна служба

Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 127 від 03 травня 1999 року (Зі змінами згідно з наказом МОН № 616 від 02.07.2009 року) «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується Етичним кодексом практичного психолога та соціального педагога, дотримується педагогічної етики, поважає гідність кожної особистості. Вона будує свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КОЛЕДЖУ:
• надання психологічної допомоги студентам, учням та співробітникам у складних життєвих ситуаціях;
• формування у здобувачів освіти високого рівня психологічної культури;
• психологічна просвіта: ознайомлення студентів з основами психології, формування потреб у психологічних знаннях;
• вивчення психологічних труднощів студентів коледжу та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
• сприяння особистісному розвитку студентів та учнів.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:
• індивідуальне консультування;
• психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
• групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо);
• групова робота особистісної спрямованості.
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
• соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у коледжі;
• здоровий спосіб життя;
• психологічна культура особистості.