Циклова комісія технологічних та рибоводних дисциплін

Склад циклової комісії

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Технології харчового виробництва» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії: Голуб Раїса Анатоліївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Латушко Юлія Вікторівна – завідувач відділення, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Атаманчук Світлана Миколаївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Ведмідь Ігор Васильович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», завідувач лабораторії «Бджільництво».

Вергелес Олександр Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Козачок Катерина Миколаївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Кривонос Ганна Анатоліївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Поліщук Олексій Миколайович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Петренко Наталія Володимирівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Цупер-Король Валентина Володимирівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Викладачі циклової комісії мають чимало цікавих задумів та планів, спрямованих на вдосконалення якості освіти. Є бажання працювати, є почуття оптимізму, а це і є запорукою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.

12
13
14
15

Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і освітньо-професійних програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні плани роботи викладачів, плани роботи навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків.
Головне завдання циклової комісії –  фахова підготовка здобувачів освіти, формування їх професійної майстерності та розкриття потенційних можливостей. Обов’язковою складовою підготовки фахівців з харчових технологій та технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва є практична підготовка, метою якої є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних компетентностей, що формують фахівця та сприяють поліпшенню якості їх підготовки.
Мета роботи циклової комісії – формуваня висококваліфікованих фахівців, здатних до роботи в харчовій промисловості, аграрних підприємствах, фермерських господарствах, холдингах, підтримання нової генерації інтелектуально розвинутих та творчо мислячих професіоналів.

Основні напрямки діяльності:

  • Організаційна робота
  • Навчально-методична робота
  • Пошуково-дослідна робота
  • Виховання студентської молоді
3
4
7
9