Технології харчового виробництва

Історія відділення

Одним із провідних відділень коледжу є відділення «Технології харчового виробництва», що веде свою історію з 1956 року з Мироцького ветеринарного технікуму.

  Основною метою діяльності відділення є підготовка висококваліфікованих, високоосвічених, здатних до швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями фахівців європейського і світового рівня, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. 

На відділенні ведеться підготовка за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» зі спеціальностей:

181 «Харчові технології»

ОПП «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»

кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій за спеціалізацією виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.

ОПП «Зберігання, консервування та переробка молока»

кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій за спеціалізацією зберігання, консервування та переробка молока.

ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з виробництва і переробки продукції тваринництва

Матеріально-технічна база

Для якісного навчання, засвоєння теорії і закріплення  практичних навичок студентів коледж має все необхідне: обладнані сучасні лабораторії, кабінети, навчально-виробниче господарство коледжу, навчально-виробничі лабораторії «Тваринництво», «Зооцентр», «Бджільництво», «Харчові технології», «Рибництво» та ставове господарство.

1.Лабораторія іхтіології та рибництва407Голуб Р.А.
2.Лабораторія технології виробництва продукції бджільництва та інших галузей тваринництва409Ведмідь І.В.
3.Лабораторія технології молока і молочних продуктів417Ковальчук О.В.
4.Лабораторія/ кабінет технології виробництва продукції свинарства410Петренко Н.В.

У кабінетах і лабораторіях відділення є все для того, щоб оволодіти високими знаннями з методики проведення дослідження якості молока та готової продукції, з біотехнології, селекційно-племінної роботи, годівлі, догляду, утримання і використання сільськогосподарських тварин, переробки   продукції тваринного походження.

08 лютого 2021 року відбулося урочисте відкриття навчально-виробничої лабораторії «Технології молока і молочних продуктів». Лабораторія обладнана необхідним сучасним устаткуванням та приладами. Вона стала базою для проведення короткострокових професійних курсів «Сировар».

Всі зусилля колектив  відділення постійно спрямовує на покращення якості освіти, удосконалення  матеріально-технічної бази, підготовку високопрофесійних фахівців, здатних успішно працювати на підприємствах України.

Освітні здобутки

Здобувачі освіти мають можливість отримати сучасні теоретичні знання з виробництва і переробки продукції тваринництва; харчових технологій у галузі зберігання, консервування та переробки молока,  виробництва хліба, макаронних, кондитерських виробів і харчових концентратів; водних біоресурсів та аквакультури.

Відділення – флагман коледжу у інноваційних підходах організації теоретичного навчання і практичної підготовки студентів. На базі відділення постійно проводяться міжнародні заходи різного рівня.

В квітні 2019 року – семінар з підвищення кваліфікації педагогічних працівників аграрних коледжів на тему «Поєднання теорії та практики в коледжі під час організації освітнього процесу на прикладі вирішення виробничих ситуацій». Модератором семінару витупив НУБіП України, ДУ «НМЦ «Агроосвіта» і фахівець із Німеччини Керстін Ваквіц.

У  2021 року – практичний семінар «Застосування цифрових засобів інформації в освіті» для викладачів закладів фахової передвищої освіти в рамках українського-німецького проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України (FABU).

Реалізуючи механізм державно-приватного партнерства та міжнародного співробітництва  у березні 2023 року  проводено семінар-практикум на тему «Технологічні особливості виробництва крафтових сирів» для викладачів закладів вищої і фахової передвищої освіти на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» та Школи сироваріння Ірини Дем’янюк.

Практичне навчання

Відділення – флагман коледжу у інноваційних підходах організації практичної підготовки студентів. На базі відділення постійно проводяться міжнародні заходи різного рівня.

Практичну підготовку студенти проходять на сучасних підприємствах галузі задля відповідності фахівця вимогам кон’юнктури ринку й роботодавців.  Об’єктами виробничої технологічної, переддипломної практик для студентів є кращі тваринницькі, рибоводні господарства, переробні підприємства Київської, Житомирської,  та інших областей, які за об’ємом і змістом робіт задовольняють потреби програми практики.

Як визнання якісної практичної підготовки на відділенні – неодноразове висвітлення роботи колективу в засобах масової інформації: на телеканалах 1+1 у програмі «ТСН Тиждень», Інтер, СТБ, Погляд та ін. У жовтні 2019 року завідувач відділення ТВППТ Вергелес О.П. прийняв участь у ток-шоу про якість життя «Корисна програма» на телеканалі Інтер.

Колектив відділення спільно з ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» доєднався до Всеукраїнської акції «Стоп фальсифікат!». Сюжети про виробництво натурального вершкового масла на базі навчальної лабораторії коледжу «Технологія молока і молочних продуктів» демонструвалися на провідних телеканалах України.

Підготовка фахівців на відділенні орієнтована на підприємства харчової промисловості різної потужності та профільності, крафтового виробництва харчової продукції. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Вказані тенденції розвитку харчової індустрії вимагають підготовки кадрів, здатних  розв’язувати типові спеціалізні задачі технічного та технологічного характеру, спрямованих на виробництво якісної та безпечної харчової продукції. Отже, можна бути впевненим, що після завершення навчання, наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу або започаткують власну справу по виробництву крафтової продукції.