Циклова комісія транспортних технологій та технічних дисциплін

Склад циклової комісії:

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії: Ковальчук Володимир Володимирович кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Бадюк Григорій Миколайович завідувач навчально-виробничою майстернею, кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”, «Заслужений працівник НУБіП України»;

Грязнова Ірина Володимирівна кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”;

Денисенко Микола Іванович кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, кандидат технічних наук;

Дяченко Петро Іванович завідувач відділення, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Іващенко Сергій Васильович завідувач лабораторії «Сільськогосподарські машини», кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Латушко Олексій Євгенович завідувач лабораторії «Машини та обладнання для тваринництва», кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”;

Лоїк Оксана Анатоліївна кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”;

Лоїк Руслан Петрович кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Мельченко Наталія Іванівна кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист;

Мирончук Валентина Михайлівна кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист;

Панасенко Віктор Святославович кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Панченко В’ячеслав Васильович завідувач лабораторії технічної творчості;

Савчук Сергій Юрійович завідувач лабораторії «Трактори і автомобілі», кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист;

Смиковський Сергій Миколайович кваліфікаційна категорія “спеціаліст I категорії”;

Цах Володимир Васильович завідувач навчально-виробничими практиками, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”;

Чалієнко Сергій Олександрович кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”.

Циклова комісія транспортних технологій та технічних дисциплін є навчальним структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», створений з метою підвищення ефективності використання педагогічного потенціалу коледжу, удосконалення навчальної та методичної діяльності коледжу, упорядкування його структури. Циклова комісія транспортних технологій та технічних дисциплін забезпечує проведення всіх видів навчальної, навчально-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами: «Агроінженерія» та «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Основним завданням циклової комісії транспортних технологій та технічних дисциплін є формування висококваліфікованих фахівців з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості. Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність до самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, практичні та семінарські заняття, консультації, заліки, екзамени тощо. Належну увагу циклова комісія приділяє науково-дослідницькій роботі, залучаючи студентів до конференцій, круглих столів, конкурсів, акцій. Яскраво проходять і виховні заходи, які дають можливість студентам розкрити свої творчі здібності, демонструючи винахідливість, креативність та талант.

ck meh (1)
ck meh (2)
ck meh (4)
ck meh (3)
ck meh (5)
ck meh (6)
ck meh (7)
ck meh (8)