Електрифікація та відновлювана енергетика

Історія відділення

Славетна історія відділення розпочинається з 1965 року – створення відділення «Механізація і електрифікація сільського господарства», яке здійснювало підготовку і випуск молодших  техніків-електромеханіків.
У 1989 році було створено відділення “Експлуатація автоматизованих систем”, а у 1995 році відбулася реорганізація і відділення отримало назву «Електрифікація і автоматизація сільського господарства».
З 2001 року розпочато підготовку фахівців освітнього ступеня  «Бакалавр» за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва».
У  2016 році   отримано  сертифікат про акредитацію напряму підготовки  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». У 2023 році відділення отримало назву “Електрифікація та відновлювана енергетика”
За період роботи педагогічним колективом здійснено підготовку майже 10 тис. фахівців енергетиків, які добросовісно працюють, обіймають керівні посади на підприємствах агропромислового комплексу, енергетики, державної влади.
Забезпечується підготовка за денною та заочною формами навчання фахівців освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
»
ОПП «Обслуговування та ремонт установок відновлювальної
 енергетики»

Кваліфікація: технік-електрик
За освітнім ступенем «Бакалавр»
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Окрім основної спеціальності, студенти мають можливість опанувати ряд робітничих професій з видачею свідоцтва державного зразка:

  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • водій категорії «В».

Матеріально-технічна база

Для забезпечення належної підготовки фахівців на відділенні функціонує:

  • 7 лабораторій;
  • 3 кабінети.

До складу відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» входить циклова комісія «Електротехнічних дисциплін».

Назва лабораторії
лабораторіїЗавідувач лабораторії
1.Лабораторія експлуатації і ремонту  електроустаткування і засобів автоматизації210Донська Л.В.
2.Лабораторія основ електроніки і мікросхемотехніки220Самойленко П.Г.
3.Лабораторія основ автоматики209аБернацький  М.П.
4.Лабораторія електричного освітлення та опромінення216Сподоба М.О.
5Лабораторія монтажу електрообладнання і систем керування218Тищенко В.В.
6Лабораторія теоретичних основ електротехніки209Тищенко В.В.
7Лабораторія монтажу
електрообладнання і систем керування
218Тищенко В.В.

Для  оволодіння необхідними  практичними навичками майбутньої професії в коледжі створено необхідні умови. Кабінети і лабораторії обладнані необхідними вузлами, агрегатами та інструментами, технічними засобами навчання, моделями, приладами.  Створено навчальний полігон для майбутніх енергетиків.

Силами викладачів і студентів створено дві сучасні лабораторії: «Експлуатація та ремонт електрообладнання і засобів автоматизації» під керівництвом Л. Сіменник та «Електропостачання сільського господарства» під керівництвом Л. Донської.

DSC_6951
електроен

Освітні здобутки

В  освітньому процесі на відділенні застосовуються сучасні та інноваційні методи викладання із застосуванням мультимедійних технологій та комп’ютерної техніки. З метою мотивації студентів, постійно проводяться екскурсії та практичні заняття на енергетичні  підприємства.

Незважаючи на те, що відділення молоде ми маємо багато успішних випускників, серед яких є провідні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, керівники підприємств та приватні підприємці.

Викладачами та працівниками відділення було розроблено комплекс організаційно-технічних заходів, програму з енергозбереження в коледжі, яка дала можливість економити понад 1 млн. кВт електроенергії в рік з 2015 по 2019 рік. 

Випускники нашого відділення займають такі посади:

Санченко Олександр Володимирович – начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України. Сіменник Роман Миколайович – в.о. начальника Бородянської газової дільниці Вишгородського ФЕГГ ВАТ “Київоблгаз”. Антоненко Олександр Вікторович – інженер з експлуатації електромереж Бородянського РЕМ ПАТ “Київобленерго”. Мудрик Олександр Вікторович – інженер-проектант в приватній фірмі. Супрун Роман Олександрович – інженер-електронник.

Ми пишаємося своїми випускниками!

Енергетика займає провідне місце серед зростаючих потреб людства. Економічне процвітання держави, технологічність промислового виробництва і, навіть, налагодження побутових умов проживання людини напряму залежить від енергонасиченості та ефективності використання всіх видів енергії.

Практичне навчання

Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню, формуванню у студентів професійних вмінь і навичок. Для цього в коледжі створена належна база для проведення навчальних практик.  В електромонтажних лабораторіях студенти здобувають навички по монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту електротехнічного обладнання, силових, розподільчих мереж.

Перед виробничою практикою, студенти закріпляють свої навички на навчальному електротехнічному полігон, який знаходиться на території коледжу. Частка практичних занять в навчальному процесі складає не менш ніж 40%, що дозволяє студентам отримати необхідні навички для роботи на виробництві.  

 Колектив відділення веде активну роботу по налагодженню співпраці з підприємствами та установами Київщини на предмет практичної підготовки, адаптації навчальних планів та програм з урахуванням вимог роботодавців та ринку праці. На засадах партнерства відділення співпрацює з районною філією ПАТ «Київобленерго», керівником якої був Василь Беренок – випускник відділення, який постійно надавав допомогу у покращенні та оновленні матеріально-технічної бази як відділення, так коледжу.

Відділення ЕАСГ тісно співпрацює з працівниками ДТЕК “Київські електричні мережі” та ін. провідними енергетичними компаніями.