Аграрний бізнес

Історія відділення

Відділення «Аграрний бізнес» свою історію починає з 1912 року – часу відкриття Мироцької сільськогосподарської школи, де готували землемірів, а в 1965 році було відкрито відділення «Агрономія» на базі Немішаївського сільськогосподарського технікуму. 

У 1999 році на базі агрономічного відділення було здійснено перший набір на нову спеціальність «Організація виробництва».

У 2001 році було організоване відділення «Організація виробництва». В 2002 році в зв’язку з відкриттям спеціальностей «Економіка підприємства» і «Фінанси» реформоване у відділення «Економіка і підприємництво».

В 2014 році було створено відділення «Аграрний бізнес» внаслідок об’єднання відділень «Агрономія» та «Економіка і підприємництво»,  і з невеличкого осередку переросло у потужний високопрофесійний колектив. 

Підготовка фахівців  здійснюється за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

  • Агрономія
  • Економіка
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Соціальна робота

Крім основних спеціальностей студенти відділення здобувають робітничі професії:

  • Контролер банку
  • Касир торговельного залу
  • Озеленювач
  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, В1 та інші.

Випускники мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, в першу чергу, у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Матеріально-технічна база

Відділення має потужну матеріально-технічну базу для набуття необхідних професійних знань і практичних навичок студентів.

Студенти-агрономи відшліфовують свої практичні навички на базі   навчально-виробничих лабораторій коледжу: «Рослинництво» (850 га земель сільськогосподарського призначення),  «Колекційно-дослідне поле» (48 га), «Квітникарство», комплексу тепличних приміщень;  фінансисти та економісти – на НВЛ «Навчальна бухгалтерія» та ін.

До послуг студентів оснащені  сучасні лабораторії і кабінети.

Назва лабораторії

лабораторії

Завідувач

лабораторії

1. Лабораторія  агрохімії 230 Беренда Н.Є.
2. Лабораторія діджиталізації професійної діяльності 931 Білан Ю.Б.
3. Кабінет переробки та зберігання продукції рослинництва 902 Примаченко Є.І.
4. Кабінет іноземних мов 903,905 Іваненко Л.П.
5. Кабінет психології соціальної роботи 921
6. Кабінет насінництва і селекції 922 Дяченко О.А.
7. Кабінет плодоовочівництва 924 Григорян Л.В.
8. Кабінет економічної теорії 927 Бадюк Л.А.
9. Кабінет планування та організації діяльності підприємств 928 Цах Л.М.
10. Кабінет економіки підприємства 933 Добронецька Т.Б.
11. Кабінет ботаніки і фізіології рослин 934 Тимошенко М.В.
12. Кабінет бухгалтерського та фінансового обліку 936 Величко Н.М.
13. Кабінет кормовиробництва 937 Примаченко Є.І.

Освітні здобутки

Змінювались покоління викладачів і студентів, назви закладу освіти, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук.

За час існування на відділенні було підготовлено більше 10000 кваліфікованих фахівців для цілого ряду підприємств, організацій установ. Кожного року найкращі випускники мають можливість вступити на скорочений термін навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України та інших закладів освіти.

Студенти відділення активно залучаються до науково-дослідної інноваційної роботи. Результатом наукової роботи є розширення кола інтересів студентів, вироблення у них навичок самостійних досліджень, наукового мислення, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, публікації власних наукових досліджень.

Зокрема, учасниками науково-практичної конференції «Шляхи розвитку науки, освіти, суспільства в умовах сьогодення», яка проводилася 15.03.2023 р. у ВСП Немішаївський фаховий коледж НУБіП України стали студенти відділення: Андреєва Карина, Заєць Марія, Васильчук Діана, Перекопна Катерина,  Мехед Данило   Остапчук Богдан, Шевчук Марія, Ревуцька Анастасія, Дзюба Вікторія, Заєць Богдан, Клименко Іван та викладачі Іваненко Л.П.,  Цах Л. М., Лісіцька М. Ю.

Практичне навчання

Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійних програм, що спрямований на набуття студентом загальних і професійних компетентностей.

Для практичного навчання студентів відведено 70% навчального часу. Виробничу технологічну і переддипломну практику студенти проходять на НВЛ «Рослинництво», «Колекційно-дослідне поле»,  виробничих підрозділах коледжу, на сучасних підприємствах, в організаціях, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, науково-технічний рівень яких відповідає вимогам робочої програми практики і на яких створено умови для професійного росту студентів, а також у фінансово-економічних установах, банках, страхових компаніях, установах соціальної сфери, зокрема таких: Інститут картоплярства НААН України, агробіологічний факультет НУБІП України, економічний факультет НУБІП України, гуманітарно-педагогічний факультет НУБІП України, ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агропроммаш», ТОВ «Брусвяна», КП «Бучазеленбуд», ТОВ ТЕРРА-ЛАК, Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України, Бородянська філія Головного управління «Ощадбанк», відділення ПАТ КБ «Приватбанк , ТОВ «НБК Україна», ФГ «Українець-Агро», ТОВ «СП»Агролак», ДП «Агрофірма «ІСКРА», Інститут проблем виховання НАПН України, відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Немішаївської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг Бородянської селищної ради та ін.