Циклова комісія аграрних дисциплін

Склад циклової комісії:

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Аграрний бізнес» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії – Григорян Лариса Володимирівна, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Альохін Володимир Ілліч – директор коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії в галузі державного управління, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти.

Беренда Наталія Євгенівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», завідувач навчально-виробничої лабораторії «Рослинництво».

Демченко Петро Петрович викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», завідувач лабораторії «Колекційно-дослідне поле»,

Дяченко Олена Анатоліївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач.

Примаченко Єва Іллівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України».

Тимошенко Марія Вікторівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

ck_ahro (4)
ck_ahro (12)
ck_ahro (13)
ck_ahro (18)

Головним завданням циклової комісії – є забезпечення якості підготовки висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців аграрної галузі, які могли б приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях, досконало володіли сучасними інноваційними технологіями виробництва продукції рослинництва, могли працювати в нових соціально-економічних умовах. Основна робота полягає у формуванні і закріпленні спеціальних вмінь і навичок, підвищення рівня знань здобувачів освіти зі спеціальних фахових дисциплін.
Основні напрямки розвитку:
– підвищення якісного складу викладачів фахової циклової комісії;
– повне методичне забезпечення підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та електронними засобами навчання;
– застосування сучасних освітніх технологій при проведенні лекційних і лабораторно-практичних занять;
– проведення контролю за навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти;
– підвищення професійних компетентностей педагога в умовах безперервної та дистанційної освіти;
– активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти із застосуванням різноманітних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота фахової циклової комісії спрямована на підвищення якості викладання дисциплін, удосконалення методичної та матеріально-технічної бази, застосування активних методів навчання, розвиток науково-дослідної роботи. Викладацький склад постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду, відвідування майстер-класів, відкритих занять, навчально-методичних центрів. Вивчаються і впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні методики та технології.
Всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікаційного рівня та стажування з дисциплін, які викладають.

ck_ahro (3)
ck_ahro (5)
ck_ahro (8)
ck_ahro (10)