Відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» організовано та проведено атестацію викладачів.
 Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
19 березня 2024 року відбулося засідання атестаційної комісії ВСП “Немішаївський фаховий коледж України”. Атестовано на відповідність займаній посаді 22 педагогічні працівники.
Атестаційна комісія прийняла рішення про підтвердження та присвоєння заслужених кваліфікаційних категорій та педагогічних звань:
 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист» – 3 особи.
 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» – 1 особа.
 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 6 осіб
 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4 особи.
 Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 3 особи.
 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 2 особи.
 Підтверджено 11 тарифний розряд 2 особи.
 Присвоєно 12 тарифний розряд – 1 особа.
 Вітаємо викладачів коледжу з проходженням атестації і бажаємо їм творчих здобутків у подальшій професійній діяльності, мирного неба над головою, міцного здоров’я, творчого натхнення та успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців.
  Дякуємо ЗСУ за можливість працювати і навчати!