Вибіркові дисципліни як інструмент формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти
Сучасні умови життя вимагають від фахівців нових форм мислення, світогляду, відповідальності за результати праці, а від здобувачів освіти і нових навичок, а подекуди й мотивації до навчання. Зацікавлення усіх учасників освітнього процесу викликає вільний вибір вибіркових дисциплін. Для здобувача освіти – це відкрита можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії та поглиблення професійних знань в межах обраної спеціальності.
На відділенні Ветеринарна медицина відбулася презентація вибіркових дисциплін. Здобувачі освіти спеціальності 211 Ветеринарна медицина мали змогу обрати дисципліни за вільним вибором, підкріпивши свій вибір заявою.
Відділення «Ветеринарна медицина»