документи
для вступу

ПІД ЧАС  ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ  ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ:

1) документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року);

2) військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Для вступників на базі повної загальної освіти.

3) документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4) медичну довідку 086/У (086/О)   (для поселення в гуртожиток чи за наявності показань для занять у спецгрупі).

5) документів, що забезпечують підстави для отримання спеціальних умов вступу (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Для вступників на базі повної загальної освіти.

3) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

4) копію документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі (за наявності);

5) шість кольорових  фотокарток розміром 3 х 4 см.

6) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7) копію довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання.

8) два конверти з марками по Україні, папку на зав’язках.

УВАГА!

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВСП « Немішаївський фаховий коледж НУБіП України».

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.