Соціальна сфера життєдіяльності людського суспільства охоплює широку палітру соціального простору (умови праці, побуту, здоров’я, етнонаціональні, сімейно-шлюбні відносини тощо).
 Соціальна робота – галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримку і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей чи громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.
 ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» веде підготовку потрібних нині суспільству фахівців спеціальності 231 «Соціальна робота».
 Протягом лютого-березня 2024р. відбувались робочі зустрічі щодо обговорення ОПП 231 Соціальна робота із завідувачем кафедри, доктором педагогічних наук Іриною СОПІВНИК та науково- педагогічними працівниками НУБіП України, директором КНП КОР «Київський обласний центр ментального здоров’я Тетяною ПОНОМАРЕНКО, директором КУ «ЦНСП Бородянської СР» Іриною МЕЛЬНИЧЕНКО, соціальним працівником Немішаївської ОТГ Юлією ГОНЧАРЕНКО.
 Дякуючи спільним зусиллям було чітко окреслено можливості майбутнього працевлаштування для випускників програми, актуалізовано синергію освіти, педагогіки та соціальної роботи, уточнено особливості програми із врахування регіонального аспекту, обговорено необхідність освітніх компонентів програми та компетентності, які будуть здобуті студентами в ході навчання для подальшої професійної діяльності.
 Активна підтримка програми стейкхолдерами підтверджує її актуальність та соціальне замовлення.
 Також протягом лютого-березня 2024 р. у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» представники Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна» провели психологічні тренінги для студентів різних спеціальностей та, в першу чергу, майбутніх соціальних працівників.
Дякуємо Анні ВЛАДИКІНІЙ , Анастасії БОВЗДАРЕНКО та Зої СТРОЦІ за комфортне спілкування, корисні теоретичні знання, практичні вправи.