Студентам Немішаївського фахового коледжу – учасникам Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «ЕКОБІОХІМ – 2024», яка проходила 20 березня 2024 року на базі «Дніпровського політехнічного фахового коледжу» (м. Дніпро), директор Володимир АЛЬОХІН вручив відповідні сертифікати.
 Кращі студенти коледжу Возняк С. (гр. ЕФС-11), Івахненко С. (гр.Е-22), Лямцев Я. (гр. В-13), Пафик В. (гр. В-12), Соколов О. (гр. ХТ-11), Стародуб І. (гр. В-22), Тузинська Д. (гр.В-13) під керівництвом викладачів циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Висогурської Т.І., Кузнєцової С.В., Ніколаєнко А.І., Шепелюк Л.М. підготували тези виступу згідно теми конференції «Роль науки і техніки в подоланні екологічної кризи».
 Студентські наукові конференції вважаються невід’ємною формою висвітлення підсумків наукової роботи і водночас – ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
 Підвищення якості підготовки фахівців вимагає єдності як наукової, навчальної, так і позааудиторної роботи студентів та посилення індивідуальної роботи з ними.
Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм освітнього процесу.
 Дякуємо організаторам конференції за високий та професійний рівень організації, за теплу та дружню атмосферу заходу, яка сприяла ще більш глибокому та професійному розкриттю актуальності теми.
 Вітаємо учасників конференції та бажаємо і надалі займати активну позицію, долати нові вершини на шляху до успіху, не зупинятися та рухатися лише вперед!