Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання

Історія відділення

Студентам відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання» випала честь навчатися в історичному корпусі №3, який було збудовано в далекому 1912 році, з якого і розпочалася історія функціонування коледжу.

В 1967 році в «Немішаївському радгосп-технікумі» було відкрите відділення «Механізація та електрифікація тваринництва»

В 1989 році відділення було реформоване і на його базі створено відділення «Механізація сільського господарства» та відділення «Електрифікації та автоматизація сільського господарства».

З 2000 року на відділенні розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

З 2004 року – розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху».

Забезпечується підготовка фахівців освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

 • 208 «Агроінженерія»
 • «275 «Транспортні технології»  за спеціалізацією

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом:

 • «208 «Агроінженерія».

Окрім основної спеціальності, студенти мають можливість опанувати ряд робітничих професій з видачею свідоцтва державного зразка:

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7136 Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В, С)

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії А1, А2, В1)

7 meh

Матеріально-технічна база

Для забезпечення належної підготовки фахівців на відділенні функціонує:

 • 8 лабораторій;
 • 10 спеціалізованих кабінетів;
 • автотрактородром;
 • навчально-виробнича майстерня;
 • машинотракторний парк.
 • майданчик практичного водіння легкового автомобіля та трактора.

Матеріальна база кабінетів та лабораторій відділення дозволяє виконувати лабораторні та практичні роботи в повному обсязі. Кабінети і лабораторії в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням, меблями, стендами, технічними засобами навчання, необхідною наочністю, матеріалами з методичного забезпечення, інструкціями з техніки безпеки.

Назва лабораторії
лабораторіїЗавідувач лабораторії
1.Лабораторія тракторів600аСавчук Ю.В.
2.Лабораторія автомобілів600Денисенко М.І.
3.Лабораторія  сільсько-господарських машин600вІващенко С.В.
4.Лабораторія машин та обладнання для тваринництва600гСмиковський С.М.
5.Лабораторія матеріалознавства і ТКМ301Сподоба О.О.
6.Лабораторія паливно-мастильних і експлуатаційних матеріалів303Панасенко В.С.
7.Лабораторія / кабінет основ керування автомобілем701Ковальчук В.В.
8.Лабораторія / кабінет правил дорожнього руху702Денисенко М.І.

В навчально-виробничих майстернях майбутні спеціалісти закріплюють набуті теоретичні знання на практиці, а саме: навчаються мистецтву холодної і гарячої обробки металів, токарній і зварювальній справі. Вивчають правила дорожнього руху і основи безпеки руху транспорту, проводяться індивідуальні навчання по водінню автомобілів, тракторів, самохідної техніки.

Освітні здобутки

Новий час вимагає вміння вирішувати нестандартні проблеми, приймати неординарні рішення. Одним з основних напрямків роботи  відділення є підвищення якості підготовки фахівців через розширення використання комп’ютерних технологій, оновлення та поповнення матеріально-технічної бази, використання елементів дистанційної форми навчання, впровадження сучасних методик організації самостійної роботи.

На теоретичних заняттях студенти вивчають передові технології, будову і регулювання новітньої техніки, оволодівають майстерністю діагностики, ремонту і обслуговування автомобілів, тракторів та самохідної техніки.

Практичне навчання

Велику увагу на відділенні приділяють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки висококваліфікованих  спеціалістів.

Метою практичного навчання є:

 • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;
 • формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
 • виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при здобутті  ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Бакалавр».

З метою забезпечення якісної підготовки сучасного спеціаліста коледж має укладені договори про співпрацю з передовими аграрними, переробними та ремонтно–транспортними підприємствами, які є базами практики для студентів   відділення.