Оцінка екстер’єру з використанням промірів дає можливість надати їй об’єктивності, Тобто, якщо при окомірній оцінці один експерт вважає дану стать довгою, а другий — нормальною, то при вимірюванні одержують досить точний показник, порівнюючи який із математичною величиною другого, однойменного проміру, взятого за еталон, мають єдину точну оцінку. Проміри вигідні ще й тому, що їх можна математично опрацювати. Але завжди слід пам’ятати, що проміри цінні лише в тому випадку, якщо їх можна порівняти, якщо вони однойменні і достатньо точні.
04.04.2024р. студенти групи ТВПТ-21 на чолі з викладачем Цупер-Король В.В. провели екстер’єрну оцінку великої рогатої худоби за допомогою промірів у НВЛ Тваринництва ВСП Немішаївський фаховий коледж НУБіП України.