Викладач ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» кандидат ветеринарних наук Шупик Олександр 16 грудня 2023 року брав участь та був спікером на медичній конференції, організованій Українською Академією Біологічної Медицини «Хвороби регуляції з позицій патогенетичного міждисциплінарного підходу. Від тварини до людини».
Олександр Васильович виступив з доповіддю «Основні підходи біорегуляційної терапії при інфекційних захворюваннях у тварин. Практичний досвід».
Студенти групи В-33 Немішаївського фахового коледжу підтримали свого куратора і стали учасниками медичної конференції, отримали подарунки і сертифікати про участь.