Обговорення освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами відділення “Електрифікація та відновлювальна енергетика”
04 квітня 2024 року на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» відбулося засідання круглого столу «Формування освітньо-професійної програми за участю стейкхолдерів відповідно до вимог ринку зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відділення «Електрифікація та відновлювальна енергетика».
Директор коледжу Володимир Альохін ознайомив учасників круглого столу з історією створення й розвитку закладу освіти та тим, як змінювались напрями підготовки за період його функціонування для забезпечення конкурентоспроможності, а також з напрямами модернізації управлінської діяльності. Висловив слова вдячності всім учасникам круглого столу за готовність до співпраці задля вирішення спільної задачі – підготовки конкурентоспроможних фахівців, які б відповідали всім вимогам кваліфікаційної характеристики і були готовими до професійної діяльності. Заступник директора з навчально-методичної роботи Олександр Вергелес проінформував про основні аспекти щодо розробки освітньо-професійних програм на основі стандарту фахової передвищої освіти.
Людмила Донська, т.в.о.завідувач відділення «Електрифікація та відновлювальна енергетика», керівник робочої групи з розробки ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», та ОПП “Обслуговування та ремонт установок відновлювальної енергетики” ознайомила гостей з матеріально-технічною базою відділення та етапністю підготовки фахівців за даними ОПП. Запропонувала роботодавцям – стейкхолдерам підписати угоди та меморандуми про співпрацю.
Олександр Санченко., начальник відділу регіонального розвитку координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України, наголосив, що лише в тісній співпраці між закладом освіти та роботодавцями можлива фахова підготовка спеціалістів. Звернувся до роботодавців з проханням ознайомившись з проектами освітньо-професійних програм та внести пропозиції щодо вибіркових дисциплін.
Антоніна Щерба, голова циклової комісії електротехнічних дисциплін, презентувала проекти ОПП: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 2024
“Обслуговуваннятаремонтустановоквідновлювальноїенергетики” 2024. Ознайомила присутніх із загальними та спеціальними компетентностями, програмними результатами навчання, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами. Звернулась з проханням більш детально ознайомитись з проектами ОПП, надати свої пропозиції та відгуки-рецензії.
У засіданні круглого столу взяли участь стейкхолдери, які є фахівцями та мають досвід у сфері управлінської та практичної діяльності в електроенергетиці: Андрій Мазуренко, представник ДТЕК “Київські регіональні мережі “; Євген Гелевера, представник ТОВ “ЕНКОР ПЛЮС”; Оксана Колодій, представник української Електричної Корпорації “АСКО-УКРЕМ”; Андрій Хромов, представник ТОВ “Промет”; Василь Беренок, представник компанії ТОВ “НВП ПАУЕРЕНЕРДЖИГРУП”; Віталій Бондаренко, представник ТОВ “Газорозподільні мережі України “; Олександр Ямковий, директор ТОВ “Іноваційна компанія “Алгоритм””; Олександра Шацька, директор ТОВ “ВС-Енергія”; Олександр Байдужий, директор “Енергобест”; Ярослав Загоруйко, представник групи компанії “Світлотек “; Олександр Редька, представник компанії ТОВ “СКДЖОНСОН”; Денис Верьовка, директор компанії “Columbus Energy Ukraine”, викладачі відділення, студенти.
В ході зустрічі учасники круглого столу обговорили проблеми в реалізації освітньо-професійних програм, висловили свої побажання і пропозиції, запропонували шляхи їх вирішення, а також акцентували увагу на розширенні каталогу вибіркових освітніх компонентів.
Учасники зустрічі дискутували щодо актуальних вимог до рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх випускників. Було запропоновано залучити до проведення бінарних занять, гостьових лекцій провідних фахівців передових підприємств.
Гості зазначили, що база коледжу достатня для організації освітнього процесу, рівень підготовки фахівців є високим. Для підвищення якості підготовки доцільно б оновити матеріально-технічну базу сучасним обладнанням.
Висловлюємо щиру вдячність учасникам круглого столу за цікаву і змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу та освітньо-професійних програм.
Антоніна Щерба., голова циклової комісії електротехнічних дисциплін