18 квітня 2024 року відділення «Технології харчового виробництва» ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» організувало круглий стіл «Ефективні моделі взаємодії закладу фахової передвищої освіти та стейкхолдерів з питань модернізації змісту освітньо-професійних програм».
Круглий стіл організовано з метою вироблення спільної стратегії розвитку ОПП зі спеціальностей 181 Харчові технології, 204 Технологія виробництва і переробки продукції враховуючи потреби та очікування стейкхолдерів.
У засіданні круглого столу взяли участь стейкхолдери, які є фахівцями та мають практичний досвід управлінської та практичної діяльності в даній галузі: Микола ВОЗНЮК, директор ТОВ «Брусилівський маслозавод»; Раїса МИХАЙЛОВА, директор, Ірина ЗДОРЕНКО, заступник директора по якості, Олена МИХАЙЛЕНКО, завідувач лабораторії ТОВ «Фірма Фавор»; Ілля МІТІОГЛО, головний технолог ДП «ДГ Нива» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН України; Владислав ДЯЧЕНКО, завідувач виробництвом ТОВ «NOVUS Україна»; Оксана ФЕДОТОВА, провідний лаборант, мікробіолог заводу по переробці яєчних продуктів ТОВ «Овостар»; Андрій ГОРНІЧНИЙ, фахівець з виробничих питань «AQUAFARM»; Віктор ЄМЦЕВ, Наталія СВИРИДЕНКО викладачі НУБіП України; Валерій ДМИТРЕНКО, директор ВП НД «Ворзель НУБіП України»; Оксана ШЕВЧУК, провідний зоотехнік Старинська птахофабрика.
Директор, Володимир АЛЬОХІН у вітальному слові зазначив, що зустріч в форматі круглого столу стала традиційним і продуктивним майданчиком в коледжі для конструктивного діалогу зі стейкхолдерами щодо завдань, тенденцій та перспектив розвитку освітньо-професійних програм зі спеціальностей коледжу, що дозволяє вирішити головне завдання фахової передвищої освіти: поєднати теоретичну і практичну складові, а також врахувати актуальні запити сучасного ринку праці щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців.
Заступник директора з навчально-методичної роботи Олександр ВЕРГЕЛЕС висловили вдячність усім присутнім за участь в обговоренні освітньо-професійних програм та запевнив стейкхолдерів, що їхні зауваження, пропозиції та рекомендації обов’язково будуть враховані при актуалізації та модернізації освітньо-професійних програм та коригуванні навчальних планів і робочих програм в майбутньому.
Юлія ЛАТУШКО, завідувач відділення, ознайомила гостей з матеріально-технічною базою відділення «Технології харчового виробництва» та реалізацією освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти відділення, а також запропонувала роботодавцям підписати угоди та меморандуми про співпрацю.
Раїса ГОЛУБ, голова циклової комісії технологічних та рибоводних дисциплін презентувала освітньо-професійні програми та ознайомила всіх присутніх з загальними та спеціальними компетентностями, результатами навчання, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами, а також звернулася з проханням більш детально ознайомитися з освітньо-професійними програми та надати свої пропозиції та відгуки-рецензії щодо їх модернізації та актуалізації.
Андрій ЯРИГІН, провідний фахівець центру кваліфікації, ознайомив присутніх з роллю та значенням кваліфікаційних центрів.
У процесі обговорення стейкхолдери зазначили, що здобувачі освітньо-професійних програм Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва; Зберігання, консервування та переробка молока; Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів мають змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам, як обов’язковим, так і вибірковим, а визначені у освітньо-професійних програмах компетентності відповідають фаховим стандартам та сучасним запитам до фахової підготовки на ринку праці.
За результатами дискусії, враховуючи думки роботодавців, представників університету, педагогічних працівників коледжу і студентського активу, виокремлено ключові завдання освітньо-професійних програм, напрямки модернізації, досягнуто консенсусу щодо стратегії їх реалізації, сформовано чіткий план дій, що реально впливатиме на підвищення якості теоретичного, практико-орієнтованого навчання здобувачів освіти в галузях тваринництва, сільськогосподарських переробних та харчових виробництв. Учасники сформували короткострокову візію та стратегію розробки професійного стандарту «Крафтовий сировар», акцентували увагу на проведенні гостьових лекцій від професіоналів виробництва та стажування викладачів на базі сучасних підприємств.
Гості відмітили, сучасну матеріально-технічну базу коледжу, що використовується під час реалізації освітньо-професійних програм відділення «Технології харчових виробництв».
Висловлюємо щиру вдячність всім учасникам круглого столу за цікаву і змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу та освітньо-професійних програм.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+9
 
 
 
Усі реакції:
58