Обговорення освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами відділення “Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання”
22 березня 2024 року на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» відбулося засідання круглого столу «Модернізація змісту освітньо-професійних програм спеціальностей 208 Агроінженерія і 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання» в аспекті фахової передвищої освіти».
Директор коледж Альохін В.І. ознайомив учасників круглого столу з історією створення й розвитку закладу освіти та тим, як змінювались напрями підготовки за період його функціонування для забезпечення конкурентоспроможності, а також з напрямами модернізації управлінської діяльності, системою її інформаційного забезпечення. Висловив слова вдячності всім учасникам круглого столу за готовність до співпраці задля вирішення спільної задачі – підготовки конкурентоспроможних фахівців, які б відповідали всім вимогам кваліфікаційної характеристики і були готовими до професійної діяльності.
Дяченко П. І., завідувач відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання», керівник робочої групи з розробки ОПП «Агроінженерія» ознайомив гостей з матеріально-технічною базою відді,ення та етапністю підготовки фахівців за ОПП «Агроінженерія» та «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Запропонував роботодавцям підписати угоди та меморандуми про співпрацю.
Санченко О.В., начальник відділу регіонального розвитку координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України, наголосив, що лише в тісній співпраці між закладом освіти та роботодавцями можлива фахова підготовка спеціалістів. Звернувся до роботодавців з проханням ознайомившись з проектами освітньо-професійних програм та внести пропозиції щодо вибіркових дисциплін.
Ковальчук В.В., голова циклової комісії транспортних технологій та технічних дисциплін, керівник робочої групи з розробки ОПП транспортних технологій на автомобільному транспорті презентував проекти ОПП: «Агроінженерія» 2024 року та «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 2024 року. Ознайомив присутніх із загальними та спеціальними компетентностями, програмними результатами навчання, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами, структурно-логічною схемою. Звернувся з проханням більш детально ознайомитись з проектами ОПП, надати свої пропозиції та відгуки-рецензії.
У засіданні круглого столу взяли участь стейкхолдери, які є фахівцями та мають досвід у сфері управлінської та практичної діяльності з агроінженерії та транспортних технологій: Білько П.А., керівник ТОВ «ТРАНСКОМГРУП»; Кушніренко В.О., директор з логістики ТОВ «ТРАНСКОМГРУП»; Єфімов C.Б, регіональний менеджер з розвитку сервісної служби NEW HOLLAND в Україні та Молдові; Малига Д. І., керівник ТОВ «АТП Агротехпостач»; Остапенко М.М., головний інженер ТОВ «Долинівське»; Демкович Я.Б., головний регіональний менеджер ТОВ РЕКОРД-АГРО, а також представники академічної спільноти: Банний О.О., заступник декана факультету конструювання та дизайну, доцент кафедри надійності техніки НУБіП України, Савченко Л.А., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України, Романченко В.М., заступник декана механіко-технологічного факультету з навчальної та виховної роботи НУБіП України; викладачі відділення, батьки студентів та самі студенти.
В ході зустрічі учасники круглого столу обговорили проблеми в реалізації освітньо-професійних програм «Агроінженерія»( 2024 р.) та «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2024 р.), висловили свої побажання і пропозиції, запропонували шляхи їх вирішення, а також акцентували увагу на розширенні каталогу вибіркових освітніх компонентів, зокрема, таких як «Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення», «Комп’ютерна діагностика автомобілів» та ін.
Учасники зустрічі дискутували щодо актуальних вимог до рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх випускників. Було запропоновано залучити до проведення бінарних занять, гостьових лекцій провідних фахівців передових підприємств.
Гості зазначили, що база коледжу достатня для організації освітнього процесу, рівень підготовки фахівців є високим. Для підвищення якості підготовки доцільно б оновити матеріально-технічну базу сучасним обладнанням, машинами, технікою, устаткуванням.
Висловлюємо щиру вдячність учасникам круглого столу за цікаву і змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу та освітньо-професійних програм.
Ковальчук В.В., голова циклової комісії транспортних технологій та технічних дисциплін