13 березня 2024 року викладач циклової комісії технологічних та рибоводних дисциплін Олексій Миколайович Поліщук поділився своїми успішними кейсами з студентами, аспірантами та викладачами спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Національного університету біоресурсів і природокористування України, де і здобув професійно-освітній ступінь магістра. Успішна наукова, виробнича та практична робота випускників факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» неабияк мотивує й надихає студентів, аспірантів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників до глибшого вивчення теоретичного матеріалу, набуття практичних вмінь та вдосконалення освітньо-професійних програм. Кейси Олексія Миколайовича виконані згідно комплаєнсу в розрізі ефективного використання природної кормової бази водойм, ввівши до ставової полікультури біологічного меліоратора – судака Судак, як хижак, забезпечує виїдання малоцінної дрібної риби і тим самим усуває конкурентів та покращує природну кормову базу й живлення цінних об’єктів вирощування і, відповідно, підвищує біологічну продуктивність рибницьких ставів. Звісно, судака, як додаткового об’єкта полікультури, використовували і раніше, проте його посадкового матеріалу для рибогосподарських підприємств наразі бракує. І саме Олексій Миколайович поставив собі за мету забезпечити попит ринку й зосередився на удосконаленні технологічних елементів штучного відтворення та вирощування молоді судака до стадії цьоголіток з метою зариблення нагульних ставів та ширшого використання трофічних рівнів харчового ланцюга водойм. Лекція Олексія Миколайовича неабияк зацікавила майбутніх фахівців, викликала масу запитань і, навіть, дискусію. Студенти розпитували про господарства, де проводились дослідження, про утримання плідників, про роботу з ними, про природний нерест, про подальше зариблення нагульних ставів і живлення судака, про меліоративний ефект і підвищення природної біопродуктивності водойм.