18 квітня 2024 року викладачем відділення «Технології харчового виробництва» Раїсою Голуб було проведено показове заняття з дисципліни «Екологія» на тему «Знаки екологічного маркування» для студентів групи ЕФС-11. На занятті здобувачі освіти ознайомилися з різними символами екологічного маркування, зокрема з українським знаком екологічного маркування – «Зелений журавлик», що зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті. Цей знак підтверджує, що продукція пройшла незалежну експертну оцінку дотримання вимог екологічних стандартів на усіх етапах життєвого циклу: від сировини до готового товару чи виробу, і навіть його споживчої тари чи пакування. Під час обговорення колегами було відмічено високий рівень проведення заняття. Завдяки вдало підібраним методам та прийомам навчання викладачем студенти зрозуміли важливість використання товарів та продукції з екологічним маркуванням, адже воно свідчить про відповідність якості продукту та безпечності його виробництва й утилізації екологічним вимогам. «Вміння читати екознаки та купівля товарів з екомаркуванням допоможе нам подбати не лише про своє здоров’я, а й про довкілля. Будьмо екологічно свідомими громадянами нашої держави і планети в цілому!» – з таким закликом звернулася викладач до всіх присутніх по завершенню проведення заняття.