Набувати знання – хоробрість,
Примножувати їх – мудрість,
А вміло застосовувати – велике мистецтво
* 16 травня 2024 р. викладач ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» Валентина Грицак провела показове заняття з математики на тему: “Об’єм тіл обертання: циліндра, конуса” для здобувачів освіти другого курсу відділення “Ветеринарна медицина” групи В-21, продемонструвавши методи навчання математики з використанням елементів технології мобільного навчання.
* Метою заняття було сформувати вміння та навики в обчисленні об’ємів тіл обертання: циліндра, конуса та застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач прикладного та практичного змісту.
* Щоб зробити заняття цікавим та захоплюючим, викладач використала інтерактивні завдання інтернет-сервісів: Learning Apps, Wordwal.
* Для досягнення поставленої мети створювала проблемні ситуації, пропонуючи задачі прикладного та практичного спрямування.
* У ході заняття акцентувала увагу студентів на завданнях формату НМТ/ЗНО.
* Для підвищення математичної грамотності продемонструвала компетентнісно-орієнтовані завдання, які за змістом, структурою схожі до завдань міжнародного тестування PISA.
* Заняття пройшло цікаво, змістовно, динамічно, із застосуванням інноваційних підходів до викладання.