19 березня 2024р. викладач Кривонос Г. А. провела показове заняття з дисципліни «Біологія» (інтегрований курс) на тему «Клітинний цикл. Мітоз» в групі ХТ-12. На занятті студенти набули знання про клітинний цикл, про мітоз як основний спосіб поділу еукаріотичних клітин та його біологічне значення, дослідили процеси, що відбуваються під час мітозу та сформували уміння розпізнавати фази мітозу.
Викладачем для досягнення освітніх цілей на занятті використовувались інформаційно-комунікаційні технології, різноманітні інтерактивні методи та прийоми навчання, елементи STEM-діяльності, вирішувались проблемні питання, що спонукало студентів до активної діяльності та сприяло розвитку у них уміння логічно мислити, аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки.
Викладачі, які відвідали заняття, високо оцінили роботу викладача Кривонос Г. А. студентів групи ХТ-12 на занятті.