Презентація вибіркових дисциплін для здобувачів освіти спеціальності 208 Агроінженерія – майбутніх техніків-механіків.
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту» забезпечується реалізація здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.
29 квітня 2024 року в змішаному форматі для здобувачів освіти третього курсу відбулась презентація дисциплін вільного вибору, відповідно до переліку вибіркових дисциплін для здобувачів освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія.
Голова циклових комісій транспортних технологій та технічних дисциплін Ковальчук В.В. ознайомили здобувачів із метою, завданнями, компетентностями, знаннями та вміннями, які вони здобудуть після вивчення вибіркових дисциплін.